Kiedy pracownik wykonuje badania okresowe oraz czy przysługuje mu w tym czasie prawo do zwykłego wynagrodzenia?

Lekarz medycyny pracy wykrywa zagrożenia chorobowe, które mogą być stworzone przez konkretne miejsca pracy. Tego typu doktor wydaje zaświadczenie o zdolności do możliwości wykonywania konkretnego zawodu i braku ograniczeń do wykonywania pracy.

medycyna pracy

Autor: Max Handelsman
Źródło: http://www.flickr.com
Medycyna pracy, jest to dział medycyny, który specjalizuje się monitorowaniem i badaniem zdrowia wszystkich członków personelu. Medycyna pracy jest to tego typu dziedzina medycyny, która zajmuje się ochroną zdrowia pracujących ludzi w ramach zdrowotnej profilaktyki. Doktor medycyny pracy bada także wpływ środowiska pracy na wszystkich pracowników i ocenia zdolność pracownika do wykonywania konkretnych obowiązków. Medycyna (kardiomonitory) pracy specjalizuje się leczeniem, diagnozą i profilaktyką chorób. Tego typu lekarz prowadzi badania wstępne, okresowe oraz badania kontrolne wszystkich członków personelu. Medycyna pracy jest to dział nauk medycznych, który zrzesza doktorów o różnych specjalnościach. Jest to okulista, Psycholog oraz pielęgniarki. Wykonują oni badania wszystkich członków personelu na zamówienie zwierzchnika.
sprzęt dentystyczny

Autor: Partha S. Sahana
Źródło: http://www.flickr.com
Zakres profilaktycznych obserwacji jest uwarunkowany od charakteru wykonywanej pracy. Dlatego też na skierowaniu powinno być niezwykle w szczegółach opisane stanowisko pracy razem z danymi na temat możliwych szkodliwych czynników dla zdrowia członka personelu. Badania w ośrodku medycyny pracy mają miejsce w godzinach pracy a członek personelu posiada prawo do normalnego wynagrodzenia na czas nieobecności w pracy. Wynik tego typu badania to zazwyczaj orzeczenie od lekarza, które stwierdza zdolność do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku. Odbywanie badań okresowych jest to obowiązek członka personelu.

Kodeks Pracy określa obowiązek zwierzchnika i jest to przymus, który nakazuje dbanie o zdrowie podwładnych i stworzenie im higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Zwierzchnik odpowiada za miejsce pracy i bezpieczeństwo członków personelu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*